Opdrachtgevers

De Technologie Coöperatie: automatisering van de 21e eeuw

Anno nu zijn wij er als maatschappij aan gewend om veel sneller, efficiënter en transparanter zaken te doen dan vroeger. Organisaties hebben hun bedrijfsprocessen geoptimaliseerd om beter aan te sluiten bij de marktomstandigheden van nu. Dat mag u natuurlijk ook van uw automatiseringspartner verwachten!

Tijd voor No-Nonsense Business

De professionals van De Technologie Coöperatie spelen in op de vraag naar flexibel inzetbare leveranciers.

Opdrachtgevers worden steeds kritischer en eisen dat hun leveranciers net zo efficiënt en klantgericht werken als zij zelf doen. Modern opdrachtgeverschap leidt er toe dat opdrachtgevers streven naar minder afhankelijkheid van één leverancier. Ook door beleidsontwikkelingen ten aanzien van risicomanagement en business continuity ondergaat de traditionele verhouding tussen leveranciers en afnemers grote veranderingen.

De Technologie Coöperatie neemt in dit nieuwe ICT landschap een unieke plaats in. Voor het eerst kunnen opdrachtgevers profiteren van de lage kosten en grote toegankelijkheid van lokale ICT professionals, in combinatie met de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van de grotere automatiseringshuizen.

Onafhankelijke klantgerichte bedrijven hebben de toekomst

De Technologie Coöperatie pakt het anders aan. Wij kennen uw bedrijfsprocessen en adviseren alleen die automatiseringsoplossingen die u de grootste toegevoegde waarde opleveren. De Technologie Coöperatie heeft geen medewerkers in dienst. Ieder coöperatielid heeft inspraak in de koers van de coöperatie en is eigenaar van zijn eigen onderneming.

Hierdoor streven wij per definitie naar lange-termijn resultaten en naar een lange-termijn relatie met onze opdrachtgevers. Daarnaast garandeert dit de continuïteit van de relaties tussen de coöperatie en haar leden. Als bedrijfsvorm kenmerkt de coöperatie zich door synergie en balans tussen de belangen van alle betrokken partijen.

De Technologie Coöperatie

  • is een samenwerking van zelfstandige ondernemers die gezamenlijk aan alle automatiseringsbehoeften van opdrachtgevers kunnen voldoen
  • voorziet zowel in de standaard behoeften (bijv. PC’s, kantoorsoftware, gebruikerstrainingen) als in de specialistische behoeften (denk aan procesautomatisering, maatwerk software)
  • heeft innovatie in haar DNA door haar jonge, hoogopgeleide (bestuurs)leden
  • kent minimale overheadkosten en heeft geen zware managementlagen
  • heeft leden met tientallen jaren ervaring en grondige kennis van de automatiseringsmarkt, trends en technologieën

Bedrijfsprocessen als uitgangspunt

Duurzame rendementsverbetering begint primair bij de verbetering van de bedrijfsprocessen zelf. De keuze voor de juiste ICT ondersteuning is slechts een afgeleide van de gekozen procesinrichting!

Klantbehoefte bepaalt de oplossing

Als onafhankelijke coöperatie van bedrijfskundig onderlegde ondernemers hebben wij één groot voordeel boven alle andere ICT partijen. We hebben geen producten of diensten waar we klanten voor moeten zien te vinden. In plaats daarvan hebben we klanten die we op onafhankelijke wijze helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Pas in tweede instantie zoeken we daar vervolgens de beste (proces)ondersteunende systemen bij. En mochten die er (nog) niet zijn, dan ontwikkelen we die systemen zelf.

Meer Info

Natuurlijk valt er heel veel meer te vertellen over onze bedrijfsfilosofie en onze vernieuwende manier van werken. Voor een vrijblijvend gesprek neemt u hier contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer weten over DTC?

Neem contact op