Cloud Computing

/Cloud Computing
Cloud Computing2018-04-25T14:51:20+00:00

Cloud Computing

Cloud Computing: wat is het eigenlijk? We hebben diverse lezingen en workshops over dit onderwerp mogen verzorgen en merken dat nog niet iedereen hier een duidelijk beeld van heeft. De definitie van Wikipedia. “Cloud Computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken uit de informatica waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid.” Klik hier voor het bronartikel.

Bij De Technologie Coöperatie maken we onderscheid naar het soort voorzieningen dat vanuit de cloud wordt aangeboden:

Bestandsopslag
In dit geval praten we over de opslag van bestanden op een opslagsysteem buiten ons eigen netwerk (LAN). Sinds Windows XP in 2002 werd geïntroduceerd was het voor eindgebruikers al erg makkelijk om bestanden op te slaan op externe servers. Pas met de doorbraak van Dropbox, Google Drive en Microsoft SkyDrive (nu OneDrive) heeft het grote publiek cloud opslag definitief omarmd. Al deze systemen kenmerken zich door gemak en eenvoud, het geheim van ieder cloud succes.

Applicaties
Eerst was het nog nodig om bestanden te downloaden uit Dropbox om deze vervolgens te kunnen bewerken met een lokaal geïnstalleerde versie van bijvoorbeeld Microsoft Office. Tegenwoordig kunnen we via Google Drive en OneDrive allerlei applicaties online gebruiken, waaronder programma’s voor spreadsheets, tekstverwerking, presentaties, databases, fotobewerking. Een ander bekend online programma voor het maken van presentaties is Prezi.

Gevirtualiseerde hardware
PC’s, servers, opslagsystemen: vroeger kochten we een doos met een apparaat erin. Tegenwoordig loggen we in bij onze infrastructuur provider en configureren online het gewenste besturingssysteem, het aantal processoren, de hoeveelheid RAM en de benodigde schijfruimte. Makkelijk, goedkoop, en geen lokaal beheer door de eindgebruiker.

Gebruikersinterface
Wat betreft de gebruikersinterface met de cloud bieden de verschillende providers natuurlijk hun eigen specifieke online ‘dashboards’ aan waarvan de bekendste natuurlijk die van Google en Microsoft zijn. Veruit het meest gebruiksvriendelijk volgens de meeste gebruikers is het extern bureaublad van Microsoft, tegenwoordig zelfs in Windows 8 stijl. Vergelijkbaar, maar flexibeler (en duurder) is het virtueel bureaublad op basis van VDI. Beide hebben het voordeel van de oude vertrouwde Windows bureaublad vormgeving.

Een heel ander soort interface is die van de intranet portals zoals Microsoft SharePoint. Deze zijn veelzijdig, maar met een erg zakelijke en traditionele vormgeving. Moderne portals zoals SecOne.nl zijn duidelijk ontwikkeld door een nieuwe generatie internetontwikkelaars en gebruiken nieuwe inzichten op het gebied van user-interface design.

Public, Private, Hybrid
Deze onderverdeling heeft betrekking op de fysieke locatie en de eigendom van de fysieke infrastructuur (datacenter, racks, switches, servers, storage).

In een public cloud vormen fysieke en virtuele servers één groot systeem. Bij het gebruik van diensten uit een public cloud weet de gebruiker niet in welk datacenter, op welke server, waar ter wereld, de bewerkingen worden uitgevoerd en de bestanden worden opgeslagen.

Bij een private cloud wordt er gebruik gemaakt van een eigen (virtuele) server en is bekend in welk datacenter de apparatuur zich bevindt.

De keuze voor een public versus een private cloud is meestal gebaseerd op een kosten/baten afweging. Voor relatief kleine gebruikersorganisaties is een public cloud de oplossing met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Steeds meer opslag – en rekencapaciteit in de public cloud wordt voor steeds lagere prijzen aangeboden. Hierdoor wordt cloud-computing ook voor grotere organisaties een steeds interessanter alternatief. Steeds minder organisaties zijn namelijk in staat om de economies-of-scale te realiseren benodigd om succesvol met een public cloud te concurreren.

Vaak is de keuze voor een private cloud het gevolg van de uitkomst van een risico-analyse. Hier kunnen wet – en regelgeving een rol spelen, waaronder bijvoorbeeld de Code voor Informatiebeveiliging en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Amerikaanse Patriot Act is voor veel organisaties aanleiding om te kiezen voor een private cloud in een regio waar de Patriot Act niet van kracht is.

Social Media
Een inmiddels vertrouwd onderdeel van de cloud wordt gevormd door social media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. In alle gevallen is hier sprake van een public cloud infrastructuur waarop een enorme hoeveelheid persoonlijke data wordt geplaatst.

Meer weten?
De Technologie Coöperatie wordt als specialist op het gebied van Cloud Computing vaak gevraagd als spreker en als adviseur. Wilt u meer weten over cloud computing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer weten over Cloud Computing?

Neem contact op