Business Software

/Business Software
Business Software2018-04-25T14:50:38+00:00

Business Software

Brieven, formulieren, dossiermappen, dossierkasten. Ze zijn er nog steeds, maar dan in digitale vorm.

Software is de basis voor zo’n beetje ieder bedrijfsproces in iedere organisatie.  De Technologie Coöperatie snapt om te beginnen iets van het optimaal vormgeven van bedrijfsprocessen. Vervolgens helpen we natuurlijk ook bij de keuze voor de meest geschikte software ter ondersteuning van die processen.

Visie
We hebben een hele duidelijke visie op de ontwikkelingen in specifieke sectoren en bedrijfstakken. En koppelen dat aan de mogelijkheden van hedendaagse geavanceerde technologie.

U kunt van ons verwachten dat we onafhankelijk zijn van specifieke technologieën of leveranciers. De software die we zelf leveren is daarom óf generiek van karakter en wordt als defacto standaard beschouwd, óf is afkomstig uit de open source community en gebaseerd op open standaarden.

Advies
Voor vrijblijvend advies bij het vormgeven van bedrijfsprocessen en het investeren in bedrijfsapplicaties neemt u hier contact met ons op.

Neem contact op

Wilt u meer weten over Business Software?

Neem contact op